Siirry pääsisältöön

Metsätilastollinen vuosikirja

Metsätilastollinen vuosikirja 2022

Metsätilastolliseen vuosikirjaan on koottu keskeiset tilastot Suomen metsistä, metsätaloudesta ja metsäteollisuudesta. Lisäksi teoksessa käsitellään metsäluontoa ja metsien suojelua. Taulukoiden ja tekstin lisäksi julkaisua kuvittaa monipuolinen grafiikka. Kirja on kaksikielinen (suomi, englanti).

Kirjan tietoja voi hyödyntää esimerkiksi metsien kestävän käytön ja metsien hiilivarastojen muutoksen seuraamisessa. Kirjan alueittaiset tiedot koskevat pääosin vuotta 2021, jonka lisäksi esitetään kustakin teemasta pitkiä aikasarjoja.

Metsätilastollisesta vuosikirjasta on tilattavissa myös maksullinen, painettu versio Luken verkkokaupasta.

Verkkoversio on yhteydessä Luken tilastotietokantaan. Taulukoista pääset linkin kautta tilastotietokantaan ja esivalittuun taulukkonäkymään, jonka voit halutessasi tallentaa jatkokäsittelyä varten. Ne taulukot, joiden tietoja ei löydy Luken tietokannasta, ovat Excel-tiedostoina.

Metsätilastollisen vuosikirjan sisällysluettelo:

1. Metsävarat
2. Metsien suojelu ja monimuotoisuus
3. Metsien hoito

4. Puukauppa
5. Hakkuut ja puuston poistuma
6. Yksityismetsätalouden kannattavuus
7. Metsäsektorin työvoima
8. Puun käyttö
9. Metsäteollisuus
10. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa
11. Metsäsektori kansantaloudessa
12. Kansainvälisiä metsätilastoja