Siirry pääsisältöön

Tilastosektorit Lukessa

Luke jakaa julkaisemansa tilastot kolmeen sektoriin: Maatalous, Metsä, Kala ja riista. 

Sektoreissa on yhteensä 53 tilastoa. Tilastokokonaisuuden selkeyttämiseksi kaikki puun käyttöä kuvaavat tilastot kootaan yhdeksi tilastoksi vuoden 2023 aikana, jonka myötä tilastojen kokonaismäärä laskee viidellä.

Luken julkaisemista tilastoista osa kuuluu SVT (Suomen virallisiin tilasto)- ja ESS (Euroopan tilastojärjestelmä) -tilastoihin. Tilasto voi myös kuulua samanaikaisesti sekä SVT- että ESS-tilastoihin tai vain toiseen näistä kategorioista.

Maatalous

Luke tuottaa tilastoja maatilojen rakenteesta, kasvinviljelystä, puutarhatuotannosta, kotieläintuotannosta ja maataloustuotteiden tuottajahinnoista. Maataloussektoriin kuuluu kaikkiaan 23 tilastoa, joista 20 on ESS-tilastoja ja 15 SVT-tilastoja. ESS-tilastojen tuottamista säädellään suoraan EU:n tilastoasetuksella tai tilastoja käytetään muiden ESS-tilastojen lähdeaineistoina.

Maataloustilastojen merkitys korostuu tulevina vuosina muun muassa erilaisten ohjelmien ja ilmastonmuutoksen tavoitteiden seurantaan liittyvien tietotarpeiden seurauksena. Euroopan unionin uuden ohjelmakaudella jäsenmaat asettavat tavoitteita, joiden toteutumista tulee seurata. Tavoitteiden toteutumista seurataan tilastojen avulla. 

Metsä

Luke tuottaa tilastoja Suomen metsäsektorista; metsistä, metsätaloudesta ja metsäteollisuudesta. Puukaupan, hakkuiden ja metsäteollisuuden ulkomaankaupan tilastot julkaistaan kuukausittain ja miltei kaikki muut metsätilastot vuosittain. Metsätilastojen 19 tilastosta 11 on ESS-tilastoja ja 15 SVT-tilastoja.

Tilastokokonaisuuden selkeyttämiseksi kaikki puun käyttöä kuvaavat tilastot kootaan yhdeksi Puun käyttö -nimiseksi tilastoksi vuoden 2023 aikana. Uudistus hyväksyttiin SVT-neuvottelukunnassa toukokuussa 2022. Tämän uudistuksen jälkeen metsätilastojen määrä Lukessa on 14.

Vaikkei metsätilastointi perustu juurikaan EU:n suoriin tilastoasetuksiin, silti metsätilastoja tarvitaan osana Euroopan tilastojärjestelmää. Metsätilastojen merkitys kasvaa tulevaisuudessa, sillä sektorilla on meneillään sen rakenteita muuttavia kehityskulkuja. 

Kala ja riista

Luke tuottaa tilastoja kaupallisesta ja vapaa-ajan kalastuksesta, vesiviljelystä, kalan tuottajahinnoista, kalanjalostuksesta, kalan kulutuksesta, kalan ulkomaankaupasta, kalatalouden yritystoiminnasta sekä metsästyksestä. Lisäksi tuotamme taloudellisia seurantoja ja analyyseja kalatalousyritysten kannattavuudesta.

Sektoriin kuuluu kaikkiaan 11 tilastoa. Näistä viisi on ESS-tilastoja ja kahdeksan on SVT-tilastoja.

Tilastoja käytetään politiikkatavoitteiden asettamiseen ja tavoitteiden toteutumisen seurantaan sekä kansallisesti että Yhteisen kalastuspolitiikan (YKP) piirissä Itämerellä. Uudistettu kalastuslaki ja kestävän hyödyntämisen periaate ovat lisänneet kalatalouden tilastojen tietotarpeita ja parantaneet niiden tuottamisen edellytyksiä. 

Luken julkaisemien tilastojen määrä sektoreittain