Siirry pääsisältöön

Puun kokonaiskäyttö 2021

Julkaistu 17.11.2022

Vuonna 2021 raakapuuta käytettiin 85,2 miljoonaa kuutiometriä. Metsäteollisuustuotantoon määrästä kului tukki- ja kuitupuuna 85 prosenttia ja loput poltettiin energiaksi pienpuuna sekä järeänä runkopuuna lämpö- ja voimalaitoksissa sekä pientaloissa.

  • Vuonna 2021 Suomessa käytettiin raakapuuta kaikkiaan 85,2 miljoonaa kuutiometriä. Määrä kasvoi edellisvuodesta yhdeksän prosenttia ja oli tilastohistorian suurin.
    • Raakapuusta 72,2 miljoonaa kuutiometriä eli 85 % jalostettiin metsäteollisuudessa. Määrä kasvoi edellisvuodesta kahdeksan prosenttia. Tästä kotimaista oli 62,4 miljoonaa kuutiometriä ja tuontipuuta 9,8 miljoonaa kuutiometriä.
    • Energian tuotannossa raakapuuta poltettiin 13,0 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 15 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Tästä määrästä 6,5 miljoonaa kuutiometriä kului polttopuuna pientaloissa ja 6,6 miljoonaa kuutiometriä pienpuusta ja järeästä runkopuusta valmistettuna metsähakkeena lämpö- ja voimalaitoksissa.
  • Metsäteollisuuden sivutuotteita ja erilaista tähdepuuta käytettiin 17 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna, kaikkiaan 27,7 miljoonaa kuutiometriä.
    • Sivutuote- ja tähdepuuta käytettiin metsäteollisuustuotannossa sahahakkeena ja puruna 9,8 miljoonaa kuutiometriä.
    • Sivutuote- ja tähdepuuta kului energiantuotannossa kaikkiaan 18,0 miljoonaa kuutiometriä. Tästä lämpö- ja voimalaitokset kuluttivat metsätähdepuusta valmistettuna metsähakkeena (hakkuutähteet ja kannot) kolme miljoonaa kuutiometriä ja metsäteollisuuden sivutuotepuuna (lähinnä teollisuuden puutähdehake, puru ja kuori) 12,9 miljoonaa kuutiometriä. Lisäksi määrään sisältyy lämpö- ja voimalaitosten polttama kierrätyspuu sekä puupelletit (1,7 milj. m3) sekä pientaloissa poltettu erilainen kierrätys- ja sivutuotepuut sekä puupelletit (0,4 milj. m3).

 

Raakapuu sisältää teollisuuden tukki- ja kuitupuun sekä energiantuotannossa lämpö- ja voimalaitoksissa sekä pientaloissa poltetun runkopuun (pienpuu ja järeä runkopuu). Lisäksi raakapuuhun lukeutuu metsäteollisuuden jalostama tuontihake- ja puru.

Sivutuote- ja tähdepuu sisältää metsäteollisuustuotannossa kuluneen kotimaisen hakkeen ja purun sekä energiantuotantoon päätyneen metsäteollisuuden kiinteän sivutuotepuun (ei nestemäisiä sivutuotteita), puupelletit ja kierrätyspuun sekä hakkuutähteistä ja kannoista valmistetun metsähakkeen.

 

Puun käytön muodostavien eri aihealueiden tietoja on saatavilla tarkemmin:

Metsäteollisuuden puunkäyttö

Puun energiakäyttö lämpö- ja voimalaitoksissa

Puun energiakäyttö pientaloissa

 

Lisätietoja

Vuoden 2021 ennakkotietoihin verrattuna raakapuun käyttö kasvoi 0,1 % sekä sivutuote- ja tähdepuun 0,9 %. Muutos johtuu lämpö- ja voimalaitosten kiinteiden puupolttoaineiden kulutusta koskevien tietojen tarkentumisesta. 

 

Raakapuun käyttö käyttötarkoituksittain

Allow functional cookies to show the embedded graph.