Siirry pääsisältöön

Raaka-aineiden kestävä saatavuus ja investoinnit

9.12.2020

Mittarien tavoitetasot
 

Puuston vuotuinen kasvu talousmetsissä (puuntuotannon metsä- ja kitumaa) yltää 110 miljoonaan kuutiometriin vuonna 2025. Runkopuun vuosittainen hakkuukertymä saavuttaa 80 miljoonan kuutiometrin määrän. Hakkuutähteiden ja kantojen korjuumäärä on energia- ja ilmastostrategian skenaarioarvion mukainen (6-7 milj. m³ vuodelle 2030). Investoinnit puuraaka-aineen käyttöön sekä luontomatkailuun ja virkistykseen ylittävät poistot. Mittarien seurannassa lähtötilanteena käytetään vuoden 2013 tietoja.

 

Mittarit ja uusimmat tiedot

Puuston vuotuinen kasvu 2019–2021 (VMI13)

Metsä- ja kitumaa 103 milj. m³

Puuntuotannon metsä- ja kitumaa 98 milj. m³

 

Runkopuun hakkuukertymä sekä hakkuutähteet ja kannot 2021

Runkopuu 76,3 milj. m³

Hakkuutähteiden ja kantojen käyttö laitosten metsähakkeena 3,0 milj. m³

Hakkuutähteet ja kannot (korjuu) 2,7 milj. m³

 

Metsäalan investoinnit 2020*

Metsätalous: 459 milj. €

Metsäteollisuus: 789 milj. €

 - Puutuoteteollisuus: 218 milj. €

 - Massa- ja paperiteollisuus: 571 milj. €

Biotalouteen laskettava kemianteollisuus: 156 milj. €

Luontomatkailu ja virkistyskäyttö: 284 milj. €

 

Allow functional cookies to show the embedded graph.

Tavoitteet

Raaka-aineiden saatavuus mahdollistaa metsien kestävän käytön lisäämisen ja uudet investoinnit

  • Metsävarat ovat runsaat, terveet ja hyväkasvuiset ja vastaavat biotalouden lisääntyviin tarpeisiin.
  • Puu- ja metsäpalveluiden markkinat ovat tasapainoiset ja kilpailulliset. Muihin kuin puuntuotannollisiin ekosysteemipalveluihin perustuville liiketoiminnoille on toimivat markkinat.
  • Kuljetus- ja tietoliikenneväylien palvelukyky, tehokkuus ja toimivuus paranevat.