Siirry pääsisältöön

Metsätalous

9.12.2020

Mittarien tavoitetasot
 

Yli 50 hehtaarin suuruisten yksityisten metsätilojen ja yhteismetsien osuus metsien kokonaispinta­alasta on vuonna 2025 yhteensä 70 prosenttia. Metsätilojen sukupolvenvaihdosikä alenee. Yksityismetsien puuntuotannon sijoitustuotto kasvaa. Taimikon varhaishoidon ja nuoren metsän hoidon toteutuva määrä vastaa valtakunnan metsien inventoinnin (VMI) mukaista hoitotarvetta, 140 000 ha. Mittarien seurannassa lähtötilanteena käytetään vuoden 2013 tietoja.

 

Mittarit ja uusimmat tiedot

Yli 50 hehtaarin yksityisten metsätilojen ja yhteismetsien osuus metsämaan pinta-alasta 2016

Yli 50 hehtaarin yksityisten metsätilojen osuus kaikesta yksityisten omistamasta metsämaasta: 57 %

Yhteismetsien osuus kaikesta metsämaasta 2,6 %

 

Sukupolvenvaihdosikä 2014-2019 (2020)

 48,5 vuotta (keskivirhe 5 %: 0,92)

 

Yksityismetsien puuntuotannon sijoitustuotto 2021

Ilman kantohintojen muutosta 5,0 %

Kantohintojen muutos huomioiden 12,5 %

 

Taimikonhoito ja nuoren metsän kunnostus 2021

Taimikon varhaishoito 54 100 ha

Taimikonhoito 77 800 ha

Nuoren metsän kunnostus 38 000 ha

Nuoren metsän hoitoon maksetut Kemera-tuet yhteensä 129 000 ha

 

 

 

Allow functional cookies to show the embedded graph.

Tavoitteet

Metsätalous on aktiivista ja yritysmäistä.

  • Aktiivinen ja yritysmäinen metsätalous lisääntyvät, tilakoko kasvaa ja metsien omistus- ja kiinteistörakenne tukevat metsien aktiivista käyttöä.
  • Metsätalouden kannustejärjestelmä on tarkoituksenmukainen ja metsänomistajia aktivoiva.
  • Metsänomistajien ansaintamahdollisuudet lisääntyvät ekosysteemipalveluita kaupallistamalla.