Siirry pääsisältöön

Metsäluonnon monimuotoisuus sekä ekologinen, sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys

9.12.2020

Mittarien tavoitetasot
 

Metsälajeilla on aitoina luokkamuutoksina mitattuna myönteistä kehitystä kaksi kertaa useammalla lajilla kuin kielteistä kehitystä. Kuolleen puuston keskitilavuus metsämaalla on vuonna 2025 Etelä-­Suomessa 5 m³/ha ja Pohjois­-Suomessa 10–11 m³/ha. METSOn toteutusmäärät vuosina 2008–2025 ovat maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla 82 000 hehtaaria ja ympäristöministeriön hallinnonalalla 96 000 hehtaaria. Kiintoainekuormitus ojien kunnostuksessa pienenee. Hiilinielut ovat vähintään metsien vertailutason mukaiset (metsien puuston ja maaperän hiilinielu –27,88 miljoonaa tonnia hiilidioksidi­ekvivalenttia (CO₂­ekv.), puutuotteiden hiilinielu –6,89 miljoonaa tonnia). Kansallispuistojen ja retkeilyalueiden kävijämäärät ja valtion maille kohdistuvien eräpäivien lukumäärä kasvavat ja asiakastyytyväisyys säilyy ennallaan tai paranee. Lähiulkoilukertojen määrä luonnon virkistyskäytön valtakunnallisessa inventoinnissa (LVVI) kasvaa. Metsällisiin tapahtumiin osallistuneiden lasten ja nuorten määrä kasvaa. Mittarien seurannassa lähtötilanteena käytetään vuoden 2013 tietoja.

 

Mittarit ja uusimmat tiedot

Metsien uhanalaisten lajien aidot luokkamuutokset 2019

Myönteinen kehitys 115 lajilla

Kielteinen kehitys 142 lajilla

 

Kuolleen puuston keskitilavuus metsämaalla 2019–2021 (VMI13)

Etelä-Suomi 5,3 m³/ha

Pohjois-Suomi 7,7 m³/ha

 

METSO-ohjelman toteutus 2008–2021

MMM ympäristötuki ja luonnonhoito 56 030 ha

YM 84 147 ha

 

Kiintoainekuormitus ojien kunnostuksessa 2021

24 043 tonnia

 

Metsämaan ja puutuotteiden hiilivarastot 2021

Metsämaan nettohiilinielu (puusto ja maaperä) -8,4 milj. t CO-₂ekv.

Puutuotteiden nettohiilinielu -3,1 milj. t CO-₂ekv.

 

Kansallispuistojen ja retkeilyalueiden kävijämäärät 2020

Metsähallituksen hoitaman valtion suojelualueet ja retkeily kohteet 8,24 milj. käyntiä

- Kansallispuistot ja retkeilyalueet 4,28 milj. käyntiä

Metsästys- ja kalastusasiakkaiden eräpäivien määrä 488 000 (2019)

 

Kansallispuistojen ja retkeilyalueiden asiakastyytyväisyys 2018

Lupametsästäjät 3,8 (asteikolla 1–5)

Kalastajat 3,7

Luontokeskuksen kävijät ja maastopalveluiden käyttäjät 4,4

 

Lähiulkoilukerrat 2020 

183

 

Metsätapahtumiin osallistuneet 2020

Lapset ja nuoret 209 446 henkilöä

Opettajat ja varhaiskasvattajat 13 772 henkilöä

 

Allow functional cookies to show the embedded graph.

Tavoitteet

Metsäluonnon monimuotoisuus sekä ekologinen, sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys vahvistuvat.

  • Metsäluonnon monimuotoisuuden köyhtyminen pysähtyy vuoteen 2020 mennessä ja luonnon monimuotoisuudelle suotuisa tila on varmistettu vuoteen 2050 mennessä.
  • Metsätalouden aiheuttamat vesistöhaitat on minimoitu käyttämällä parhaita käytettävissä olevia menetelmiä.
  • Metsien monipuolistuva hoito ja käyttö tukee ilmastonmuutoksen hillintää ja siihen sopeutumista.
  • Metsien virkistyskäyttö ja terveysvaikutukset kasvavat ja metsät ovat kaikkien saavutettavissa.
  • Metsien käytön, metsäympäristön ja metsäkulttuurin arvostus kasvaa.