Siirry pääsisältöön

Metsäalan liiketoiminnan kehitys

9.12.2020

Mittarien tavoitetasot

Metsäalan arvonlisäyksen ja liikevaihdon kehitys kasvaa. Puupohjaisen energian osuus energian kokonaiskulutuksesta on energia- ja ilmastotavoitteiden mukainen eli vähintään 25 prosenttia. Vuonna 2016 valmistuneen energia- ja ilmastostrategian skenaarioarvioiden mukainen metsähakkeen käyttömäärä on vuonna 2030 noin 15 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Mittarien seurannassa lähtötilanteena käytetään vuoden 2013 tietoja.

 

Mittarit ja uusimmat tiedot

Metsäalan arvonlisäys 2021*

Metsätalous: 4,3 mrd. €

Metsäteollisuus: 5,1 mrd. €

 - Puutuoteteollisuus: 2,0 mrd. €

 - Massa- ja paperiteollisuus: 3,1 mrd. €

Biotalouteen laskettava kemianteollisuus: 1,3 mrd. €

Luonnontuotteet (2016): 0,2 mrd. €

Luontomatkailu ja virkistyskäyttö: 1,3 mrd. €

 

Metsäalan liikevaihto 2021

Metsätalous: 2,7 mrd. €

Metsäteollisuus: 32,9 mrd. €

 - Puutuoteteollisuus: 9,2 mrd. €

 - Massa- ja paperiteollisuus: 23,7 mrd. €

Biotalouteen laskettava kemianteollisuus: 2,8 mrd. €

Luonnontuotteet (2020): 0,8 mrd. €

Luontomatkailu ja virkistyskäyttö: 2,0 mrd. €

 

Puupohjaisen energian kulutus 2021

Puupolttoaineinen osuus energian kokonaiskulutuksesta: 30 %

Kiinteät puupolttoaineet: 31,0 milj. m³ (64,0 TWh)

 mistä lämpö- ja voimalaitoksissa: 24,0 milj. m³ (46,8 TWh)

 - Metsähake: 10,1 milj. m³ (20,2 TWh)

  mistä lämpö- ja voimalaitoksissa: 9,5 milj. m³ (19,0 TWh)

Allow functional cookies to show the embedded graph.

Tavoitteet

Metsäalan yritykset uudistuvat ja uusia yrityksiä syntyy

  • Poliittiset päätökset ja lainsäädäntö parantavat metsäalan yritysten uudistumisen ja kasvun edellytyksiä.
  • Jalostusarvo kasvaa ja resursseja hyödynnetään tehokkaasti.
  • Kotimaisen puupohjaisen energian tuotanto lisääntyy. Puupohjaisilla raaka-aineilla korvataan fossiilisia raaka-aineita ja energiaa.
  • Metsiin perustuva monipuolinen liiketoiminta kasvaa, mukaan lukien palvelut sekä luonnontuoteala.