Siirry pääsisältöön

Kansallisen metsästrategian 2025 mittarit

Kansallinen metsästrategia kuvaa metsäalan tärkeimmät tavoitteet, joilla pyritään kehittämään alaa, säilyttämään sen kilpailukyky, turvaamaan ilmastokestävyys ja metsäluonnon monimuotoisuus.

Metsästrategian visio on Metsien kestävä hoito ja käyttö on kasvavan hyvinvoinnin lähde. Tähän pohjautuen metsäpoliittisessa selonteossa on asetettu kolme strategista päämäärää:

  1. Suomi on kilpailukykyinen toimintaympäristö metsiin perustuville liiketoiminnoille.
  2. Metsäala ja sen rakenteet uudistuvat ja monipuolistuvat.
  3. Metsät ovat aktiivisessa, taloudellisesti, ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävässä ja monipuolisessa käytössä.

Metsästrategiassa on 27 tavoitetta, jotka on ryhmitelty seitsemäksi kokonaisuudeksi:

1.1 Metsäalan yritykset uudistuvat ja uusia yrityksiä syntyy.

1.2 Raaka-aineiden saatavuus mahdollistaa metsien käytön lisäämisen ja uudet investoinnit.

2.1 Kansainvälinen metsäpolitiikka ja EU-vaikuttaminen edistävät kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista ja metsäalan toimintaedellytyksiä sekä vahvistavat kansainvälisiä liiketoimintamahdollisuuksia.

2.2 Metsäalan osaaminen on monipuolista ja vastaa muuttuvia tarpeita.

2.3 Hallinto on joustava, vaikuttava ja asiakaslähtöinen.

3.1 Metsätalous on aktiivista ja yritysmäistä.

3.2 Metsäluonnon monimuotoisuus sekä ekologinen, sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys vahvistuvat.

Kansallisen metsästrategian tavoitteiden toteutumista seurataan mittarien avulla. Näille sivuille on koostettu kansallisen metsästrategian kaikkien mittarien tiedot kokonaisuuksiksi seitsemälle eri sivulle. Tiedot kerätään useasta eri lähteestä ja päivitetään kerran vuodessa.