Siirry pääsisältöön

3) Ilmastonmuutos, luontokato ja talous - yhteensovittaminen lähtee alkutuotannosta

Metsä- ja maatalouteen kohdistuu juuri nyt maailmanlaajuisesti valtavat odotukset uusiutuvan raaka-aineen lähteenä, biodiversiteetin säilyttäjänä ja hiilen sitojana. Tutkimuksen avulla voimme kehittää metsänkäyttömenetelmiä ja ruokajärjestelmää vastaamaan näihin haasteisiin, ja yhteensovittaa erilaisia käyttömuotoja ja tavoitteita, kuten esimerkiksi monimuotoisuuden huomioimista talousmetsissä. Tuotannollisessa käytössä olevat alueet käsittävät valtaosan Suomen maapinta-alasta, joten biodiversiteettiä tukevien ja talouskäytön mahdollistavien toimien merkitys näillä alueilla on valtava sekä taloudellisesti että ekologisesti.

Luke tuottaa tutkimuksen keinoin ratkaisuja globaalin ilmastokriisin ja sen ekosysteemivaikutusten selättämiseen siten, että maankäyttösektorin päästöt vähenevät ja hiilinielut kasvavat kestävällä ja hyväksyttävällä tavalla. Tämä tarkoittaa ratkaisuja esimerkiksi maaperän ja kasvualustojen tuottokyvyn ja hiilinielujen vahvistamiseen sekä niiden monimuotoisuuden säilyttämiseen. Ratkaisut tukevat toimintaympäristön häiriöiden hallintaa, palautumiskykyä ja huoltovarmuutta sekä lisäävät hyvinvointia ja elinvoimaa myös maaseutualueille.

Tavoitteet ja toimenpiteet

Tavoite Toimenpide
Monimuotoisuutta talousmetsiin lisää

1) Elonkirjoa talousmetsissä -biodiversiteettiohjelma: talousmetsien käsittelytapojen biodiversiteettivaikutusten monitorointi ja biodiversiteetti-indikaattorien kehittäminen ja monikäytön yhteensovittaminen.

2) Uudet tuhoriskit tunnistukseen: Tunnistetaan alkutuotannon uudet riskit ja hallintakeinot (tuhot, taudit ja häiriöt)

Yhteensovita ja priorisoi! Tutkimuksesta ratkaisuja: Metsän kasvua, hiilensidontaa ja monimuotoisuutta tukevien metsänhoitotapojen kehittyminen ja kestävästi tuotetun raaka-aineen saatavuus metsäteollisuudelle

1) Metsäbiotalouspaneeli: uudelleenarvioidaan radikaalisti muuttuneessa metsien käyttöpaineessa ilmasto-, monimuotoisuus- ja omavaraisuustoimet ja niiden johdonmukaisuus sekä vaikutus tuottajiin

2) Minimoi-kärkiohjelma: Maankäytön ilmasto- ja vesistökuormitus minimiin

3) Sopeutumisen skenaariotyö ilmastonmuutoksen vastuullisesta sopeutumisesta ja toimenpide-ehdotuksista