Siirry pääsisältöön

Ratkaisuja vihreään siirtymään ja huoltovarmuuden kehittämiseen

Luonnonvarakeskuksen näkemys avainkysymyksistä hallituskaudella 2023-2027

Lähtökohtana on julkisen talouden kestävyys

Suomen kilpailukyky perustuu laadukkaaseen koulutusjärjestelmään, korkeatasoiseen tutkimukseen ja uusiin innovaatioihin ja niistä syntyviin korkean lisäarvon tuotteisiin. Kestävästi tuotetut luonnonvarat ovat keskeisessä roolissa huoltovarmuuden turvaamisessa, biopohjaisten innovaatioiden raaka-aineina ja Suomen vihreässä siirtymässä.

Turvallisuustilanteen muutos on johtanut epävarmuuteen raaka-aineiden ja niiden tuottamiseen tarvittavien tuotantopanosten saatavuudesta. Metsä- ja ruokasektorin tarvitsemien uusiutuvien raaka-aineiden saatavuus on pystyttävä varmistamaan siten, että emme lisää luontokatoa ja kiihdytä ilmastonmuutosta. Kokonaiskestävyyden hallinta vaatii erilaisten tavoitteiden ennakointia, yhteensovittamista ja priorisointia.