VesiVilja – vesiviljelyn sijainninohjaus Oulujoen -Iijoen vesienhoitoalueella.

Start day

01.12.2013

End day

30.09.2015