Tilastotiede (Tieteenalojen toiminta, metsien käytön ekologinen kestävyys)

Start day

01.01.2015

End day

31.12.2015

Objectives, impacts and benefits