Petovahingot poronhoitoalueen pohjoisosassa

Start day

01.01.2014

End day

31.12.2016