Miten kokopuun ja runkopuun korjuu kannattaa tehdä metsämaan viljavuuden säilymisen kannalta?

Start day

01.01.2015

End day

28.08.2016