Metsien hyödyntämisen ilmastovaikutukset ja hiilinielujen kehittyminen

Start day

01.11.2014

End day

30.06.2015

Objectives, impacts and benefits