Forest Statistics e-publication

Forestry Statistics e-publication

Start day

07.02.2018

End day

31.12.2020

Goals

Projektissa tehdään metsätilastoihin keskittyvä e-julkaisu, joka sisältää tekstiä, taulukoita ja infograafeja.

Outputs

Metsätilastojen e-julkaisu