Maatalousteknologisen tutkimuksen strateginen kehittäminen Pohjois-Savossa

Start day

24.02.2014

End day

31.12.2015

Objectives, impacts and benefits