Lypsylehmien ontumisen automaattinen tunnistus

Start day

15.04.2015

End day

31.12.2015

Objectives, impacts and benefits