Lohkon ominaispiirteet huomioivan ravinnekuormitusmallinnus ja sen kehittäminen (LOHKO-hanke) -hankkeen jatkohanke

LOHKO II

Start day

01.01.2017

End day

31.12.2018

Goals

- Lohkokohtaista lisätietoa viljelijöille
- Kohdealueiden vedenlaadun seuranta
- Ravinnekuormitusmallin tarkentuminen
- Vesiensuojelutoimenpiteiden talousvaikutukset

Outputs

Tuotetaan ravinnekuormitusmallilla viljelijöille tietoa viljelyvaihtoehtojen ravinnekuormituksesta ja muutosten vaikutuksista taloudelliseen tilanteeseen. Työkalu talousvaikutusten simulointiin. Vedenlaadun seuranta.