Lämpöpuun pehmeneminen pitkitetyssä kosteusaltistuksessa: rakenteelliset ja kemialliset muutokset

Start day

01.09.2014

End day

31.05.2015