Kärkihanke Esiselvitys vesistöihin joutuneiden ravinteiden hyödyntämiseen perustuvien arvoketjujen kehittämisestä Suomen olosuhteisiin

Start day

01.11.2016

End day

31.03.2017