Geenivarat hyötykäyttöön: ratkaisut tuote- ja palveluketjujen kehittämiseksi

Start day

01.04.2015

End day

31.12.2016