Kannattava ja ympäristöystävällinen sianlihan tuotantoketju: Eläinaineksen tehokas hyödyntäminen sikatiloilla

Start day

01.06.2016

End day

31.07.2020

Financiers