VERA Vesi- ja ravinnejalanjälki elintarvikekulutuksen ympäristövaikutusten mittareina

Start day

01.01.2012

End day

31.12.2015