Vaelluskalat takaisin reiluin keinoin

Vaelluskalat takaisin reiluin keinoin

Start day

01.02.2016

End day

31.12.2019

Goals

Vaeltavien ja uhanalaisten kalakantojen elvyttäminen

Outputs

Selvityksiä ja asiantuntijatyötä kärkihankerahoituksella toteutettaviin toimenpiteisiin kalatiestrategian priorisoimissa kohteissa