Typen erotus biologisesti käsitellystä lietteestä

Start day

01.01.2013

End day

31.12.2015