Mitigation of environmental load in crop production on peat soils

Turvepäästö

Start day

01.01.2019

End day

31.12.2021

Goals

Hankkeen tavoitteena on todentaa mittauksiin perustuen turvemaiden viljelystä syntyvän ympäristökuormituksen määrä ja koostumus sekä kartoittaa viljelijöiden välittömästi käytössä olevat keinot ja niiden vaikuttavuus päästöjen vähentämisessä.

Outputs

Syntyviä tuloksia voidaan käyttää täydentämään käsitystä turvemaiden viljelystä syntyvästä ympäristökuormitusriskistä ja apuna kuormituksen mallinnuksessa. Hanke tiedottaa kohderyhmälleen, mitä muutoksia ilmaston ennakoitu lämpeneminen tuo mukanaan ja kuinka muutoksiin olisi hankealueen maataloudessa jatkossa varauduttava.