Vaarallisten kasvintuhoojien riskinhallinta marja- ja hedelmätuotannossa neuvonnan ja tutkimuksen keinoin:kasvustojen terveyden ylläpito ja riskinhallinnan talous

Start day

01.06.2014

End day

30.11.2015