Systeeminen muutos ja aluetalousvaikutukset siirryttäessä biotalouteen

Start day

01.04.2016

End day

31.12.2016