Ruokajärjestelmän mittarointi suljetumman resurssien käytön dynamiikan ja kestävän kehityksen tueksi

Start day

01.01.2013

End day

30.09.2016