Venäjä-viennin valmiuksien lisääminen tuomalla metsäbiotalouden pk-yritykset ennakkotiedon käyttäjiksi ja ennakointityön ohjaajiksi – RUSennakko EU ESR

Start day

01.01.2014

End day

30.04.2015