Lannan ja jätevesilietteen ravinne- ja energiasisällön hyödyntäminen – teknologiat ja lopputuotteiden käyttökelpoisuus maataloudessa

Start day

01.12.2012

End day

31.12.2015