Puun ja muiden biomassojen käyttö etanolin, hemiselluloosan ja platform-kemikaalien tuotannossa

Start day

01.01.2012

End day

31.12.2016