Suurpetojen vaikutus poronhoitoon

Start day

01.01.2015

End day

31.07.2016