Pääomarakenteen kehitys Suomen maatiloilla

Start day

01.01.2004

End day

31.12.2015