Metsien käyttömuotojen yhteensovittaminen (Tieteenalojen toiminta, metsien käytön taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys)

Start day

01.01.2015

End day

31.12.2015