Männyn ja kuusen säänkesto radiaalisesti ja tangentiaalisesti prosessoituna

Start day

11.08.2014

End day

31.12.2015