Lappilainen luonnonvara TKI toimijoiden Innovaatio- ja osaamisyhteisön perustaminen

Start day

01.01.2014

End day

30.04.2015