Consumer perspective in climate policy

Kuluilma

Start day

01.01.2019

End day

31.10.2019

Goals

Tämän työn tavoitteena on selkeyttää ja jäsentää kuluttajanäkökulman käsittelyä ilmastopolitiikan yhteydessä. s.

Outputs

Final report