Kilpailukykyä kasviyrityksiin - KIPAKKA

Kipakka

Start day

01.09.2015

End day

31.03.2019

Goals

Kilpailukyvyn edistäminen Etelä-savolaisilla kasvitiloilla

Outputs

Koulutusmateriaali, kannattavuuden parantaminen, uudet viljelykasvit ja tuotantoavaukset