Development of climate guide for monitoring and adaptation of climate change in LULUCF sector

Ilmasto-O

Start day

01.10.2018

End day

31.12.2019

Goals

kehittää ilmasto-oppaan sisältöä LULUCF sektrorin tarpeisiin

Outputs

uken tuottama ilmastonmuutoksen seurantaa ja sopeutumistoimia koskeva tieto on esillä Ilmasto-opas.fi alustalla