Hitaasti follikkelia stimuloivaa hormonia (FSH) vapauttavan kantaja-aineen käyttö naudan alkiohuuhtelun superovulaatiokäsittelyssä

Start day

01.01.2016

End day

28.02.2017