Ehkäisevät ja vahvistavat toimenpiteet metsätuhojen vähentämiseksi – Phytophthora-taudit tarkastelun kohteena

Start day

01.01.2013

End day

31.03.2016