Solutions for Fusarium toxin control in the cereal production chain with multi-actor approach

Doncontrol 2

Start day

01.01.2015

End day

31.12.2018

Goals

Suomessa viljeltävän kauramateriaalin Fusarium-kestävyyden taso on heikko. Korkeassa Fusarium-riskissä myös muita kestävämmät lajikkeet altistuvat, ja DON-pitoisuudet ovat suuria. Nykyisessä kaura-aineistossa näyttäisi olevan eroja lähinnä alttiuden voimakkuudessa. Kauran Fusarium-kestävyyttä pyritään parantamaan lajikejalostuksen hyödyntämällä parhaita kestävyyslähteitä.

Outputs

tietoa kauran Fusarium-resistenssistä ja kestävyyden siirto uusiin risteytysjälkeläisiin. Viljelyssä olevien kauralajikkeiden Fusarium- ja toksiinikestävyys.