Improved Fusarium management with new biocontrol concepts

BIOTEHO

Start day

01.01.2018

End day

31.03.2021

Goals

BIOTEHO-projektin tavoitteena on löytää ja kehittää tehokkaita biologisia estokeinoja viljojen
(erityisesti kauran ja ohran) punahomeiden hallintaan. Tavoitteena on selvittää biologisen torjunnan käyttömahdollisuuksia joko yksinomaisena torjuntana tai yhdistettynä muihin torjuntakeinoihin kuten kemialliseen torjuntaan eli osana integroitua kasvinsuojelua

Outputs

Hanke tuottaa tietoa mikrobivalmisteiden käyttökelpoisuudesta viljan punahomeiden torjuntaan siementen peittauksena, kasvukausikäsittelyin ja edistämällä oljen ja sängen hajoamista