Arctic alien species in Finland

Arktiset vieraslajit

Start day

01.02.2018

End day

31.10.2018

Goals

Selvityksessä pyritään tunnistamaan ja arvioimaan Suomen arktisen alueen tärkeimmät vieraslajit, niiden aiheuttamat uhat, keskeiset leviämisväylät, nykyiset ja tarvittavat hallintakeinot, sekä viestinnän kohderyhmät ja tietoisuuden parantamisen keinot. Lisäksi tuodaan esille havaitut tietoaukot sekä tarvittavat toimenpide/jatkosuunnitelmaehdotukset ja lisäselvitystarpeet

Outputs

Perusselvitys arktisten vieraslajien tilanteesta Suomessa