Päivi Eskelinen

Research Scientist

Email

paivi.eskelinen@luke.fi

Telephone

0295327515

Address

Survontie 9, 40500 Jyväskylä

Expertise

use and governance of fish and game resources, recreational fishery, nature based tourism, fisheries knowledge, outdoor recreation, new fishery law, Saimaa ringed seal and fisheries, blue bioeconomy

Newest publications

Cover image for Vapaa-ajan kalastus Saimaalla 2014–2015
Kala

Vapaa-ajan kalastus Saimaalla 2014–2015

Osana Saimaannorppa-LIFE –hanketta selvitettiin vapaa-ajankalastusta Saimaalla, saimaannorpan esiintymisalueella, 15.4.2014 – 14.4.2015 välisenä aikana. Selvityksessä tarkasteltiin kalastuksen alueellista ja vuodenaikaista jakautumista sekä kalastajien, pyynnin ja saaliin määriä ja tärkeimpiä pyyntitapoja ja saalislajeja. Työssä tarkasteltiin myös kalastuksen merkitystä harrastuksena ja suhtautumista norpansuojelun takia annettuihin kalastusrajoituksiin.