Meri Kallasvuo

Senior Scientist

Degree

PhD senior research scientist, team leader

Email

meri.kallasvuo@luke.fi

Telephone

0295327070

Address

Latokartanonkaari 9, 00790 HELSINKI

Expertise

Coastal essential fish habitats, Baltic Sea, Coastal area, Blue Bioeconomy, Monitoring, Mapping, Habitat modeling, GIS, Marine and fish biodiversity, VELMU, Marine spatial planning

Newest publications

Kala

Kalojen lisääntymisaluekartoitukset rannikolla : VELMU-inventointiohjelman loppuraportti

Valtakunnallista vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelmaa (VELMU) toteutettiin eri hallinnonalojen yhteistyönä vuosina 2004–2015. Kalojen osalta ohjelmassa kehitettiin toimivia ja kustannustehokkaita maastokartoitus- ja mallinnusmenetelmiä rannikon kalojen lisääntymisalueiden ja poikastuotannon selvittämiseen, toteutettiin kartoituksia tärkeimmiksi katsottujen lajien ja alueiden osalta sekä tuotettiin karttamuotoista tietoa tärkeistä kalojen lisääntymisalueista. Tässä raportissa esitetään tiivistetysti VELMU-ohjelman kalaosion sekä muiden aiheeseen liittyvien hankkeiden keskeiset tulokset.