Jarkko Leppälä

Research Scientist

Degree

Doctor of Science (Technology), Master of Science (Agriculture and Forestry)

Email

jarkko.leppala@luke.fi

Telephone

+358295326326

Address

Maarintie 6, 02150 ESPOO

Expertise

Projects/Duties: Profitability of occupational safety investments in agriculture. Farm safety and security management. Special competence: farm management, organizing, risk management, safety management

Newest publications

Cover image for Maatalouskoneiden  turvallisuusriskien hallinta
Maatalous

Maatalouskoneiden turvallisuusriskien hallinta

Maatalouskoneiden käsittelyssä tapahtuvat tapaturmat ovat hyvin yleisiä. Keskimäärin joka neljäs maatalouden tapaturma Suomessa on ollut koneiden aiheuttama. Koneet aiheuttavat yli puolet maatalouden kuolemaan johtaneista työtapaturmista ja kolmanneksen maatalousyrittäjille tapahtuneista yli 30 päivän työkyvyttömyysjaksoista. Vaikka maatalouden tapaturmat kokonaisuutena ovat vähentyneet tilojen vähentyessä, niin konetapaturmien määrä on säilynyt lähes ennallaan. Konetapaturmien osuus kaikista maatalouden tapaturmista on siten kasvanut kymmenen viime vuoden aikana.