Antti Lappalainen

Senior Scientist

Degree

PhD.

Email

antti.lappalainen@luke.fi

Telephone

0295327222

Address

Latokartanonkaari 9, 00790 Helsinki

Expertise

Baltic Sea and environmental changes, coastal fish communities, fish reproduction areas, EU Marine Strategy Framework Directive (MSFD)

Newest publications

Cover image for Kalojen lisääntymisaluekartoitukset rannikolla : VELMU-inventointiohjelman loppuraportti
Kala

Kalojen lisääntymisaluekartoitukset rannikolla : VELMU-inventointiohjelman loppuraportti

Valtakunnallista vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelmaa (VELMU) toteutettiin eri hallinnonalojen yhteistyönä vuosina 2004–2015. Kalojen osalta ohjelmassa kehitettiin toimivia ja kustannustehokkaita maastokartoitus- ja mallinnusmenetelmiä rannikon kalojen lisääntymisalueiden ja poikastuotannon selvittämiseen, toteutettiin kartoituksia tärkeimmiksi katsottujen lajien ja alueiden osalta sekä tuotettiin karttamuotoista tietoa tärkeistä kalojen lisääntymisalueista. Tässä raportissa esitetään tiivistetysti VELMU-ohjelman kalaosion sekä muiden aiheeseen liittyvien hankkeiden keskeiset tulokset.

Cover image for Long term changes in the status of coastal fish in the Baltic Sea
Kala

Long term changes in the status of coastal fish in the Baltic Sea

This study addresses long term changes in coastal fish communities at Baltic Sea regional scale, in order to identify overall trends and support the operationalization of large scale status assessments of marine biota. However, the results for the two last time windows indicate some improvement in <em>Piscivores</em> (frequency of trends within the expected range in 2003–2012, predominately increasing trends in 2004–2013).